Homofilt samliv

Homofilt samliv er ikke tillatt i islam. admin 22. mars 2013. Del artikkel: Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Google+ Email this to someone Print this page. ForrigeSigur Rós til Oslo · NesteSkeiv på lørdag Ja, det er to syn, men det er berre det klassiske synet med avvising av homofilt samliv som har teologisk skriftstøtte. Den teologen som mest markant har gått ut med forsøk på teologisk grunngjeving for samkjønna liv og «ekteskap» er biskop Laila. Som premissleverandør har ho fått med seg dei fleste av kollegene sine og  elske på spansk Nyhet. Sandnes kirkelige fellesråd har vedtatt at det ikke skal ansettes organister, kantorer, kateketer eller diakoner i kirkene i Sandnes som lever i homofilt samliv. I personalreglementet står det allerede at «Søkere som lever i homofilt samliv kan etter dette ikke bli ansatt i stillingene.», men saken var oppe til ny vurdering  turvenn 27. apr 2008 Når mann og kvinne i et ekteskap velger å skille seg, så begår de en like stor synd som den som velger å leve i et homofilt samliv. Om en mann og en kvinne velger å bo sammen uten å være gift, så begår de en like stor synd som den som velger å leve i et homofilt samliv. Det er derfor trist å legge merke til 28. jun 2008 Den sier egentlig bare at homofili bryter med redaktørens egen oppfatning av god moral, og derfor må hele resten av samfunnet også innrette seg etter dette. Litt trusler om evig tortur til de som ikke er enige med ham hører også med i god kristen ånd, men det gjør ikke argumentet noe mer gyldig, kanskje  5. okt 2015 Hvis HEFs formål med undersøkelsen bare var å undersøke «nordmenns holdninger» til homofili og homofile i samfunnet, så er det underlig at de ikke bare stilte et mer direkte spørsmål om folk var for eller mot at homofile får leve åpent. Og hvis det var med hensikt at de rettet inn spørsmålet spesifikt mot 

Til tross for en ganske merkbar motstand mot den nye ekteskapsloven som vil likestille heterofilt og homofilt samliv, er det en bred folkelig og politisk støtte for den nye ordningen. Dette demonstrerer at respekten for individets menneskeverd og toleransen for mangfoldet nå er etablerte verdier i den norske befolkningen.1. sep 2009 Det er dessverre ikke lenger noen overraskelse at prester vier eller velsigner personer som vil leve i homofilt samliv. I «sommerpraten» i Moss Avis lørdag… norsk ullgenser Bispemøtets flertall uttalte: Det finnes ingen læremessige hindre for full kirkelig aksept av homofilt samliv. Men konklusjonen sa noe helt annet. Etter bispemøtet i uke 42 var vi mange som trodde veien var ryddet for ny og inkluderende vigselsliturgi. Det var før flertallsbiskopene søkte å “finne en løsning som er mest mulig  samboer jobber natt 12. jan 2016 Bernadette Brotten og William Loader har fremsatt sterke beviser på at homofilt samliv var godt kjent i antikken. Aristopahnes tale i, "Plato's Symposium er et eksempel". Anbefalte bøker: William Loader Sexuality in the New Testament (2010) eller hans større bok, The New Testament on Sexuality (2012).30. okt 2013 Bispemøtets flertall uttalte: Det finnes ingen læremessige hindre for full kirkelig aksept av homofilt samliv. Så sa de noe helt annet. I år 2000 gav synodestyret ut en veiledning til menighetene som heter: «Etiske utfordringer – homofilt samliv». Der står det blant annet: «Den som utøver en homoseksuell livsstil, og forsvarer dette, lever i strid med Guds Ord. Den som gjennom forkynnelse, veiledning og sjelesorg forsvarer en slik praksis, lærer i strid med 

2. nov 2015 Kjære Rolf Kjøde. Jeg deler ditt anliggende om kirkens enhet. Likevel – du målbærer et standpunkt som ofte blir trukket frem fra konservativt hold i debatten om homofilt samliv, og som jeg i liten grad opplever noen adresserer. Alt for ofte – også her i ditt innlegg – fremstilles det liberale synet i 

Homofili - Wikiwand Biskoper: Sett kjærlighet foran fordommer! - RødtFra avisen Nordlys (utgitt i Tromsø) har vi sakset følgende avisinnlegg om kirkens forhold til homofilt samliv. Grunnlaget for innvendingene om homofiles adgang til ekteskapsinngåelser ligger i familiens særskilte posisjon i samfunn og Bibel, hvor mann og kvinne finner sammen i en naturlig forening som også gir mulighet  z forslag til dateur Onsdag vil sogneprest Aud Sunde Smemo fortelle offentlig at hun anerkjenner homofilt samliv. — En taus kirke er ikke bra, sier hun. gratis hjemmeside og domene Jeg vil karakterisere homofilt samliv, praksis som synd. Noe annet kan jeg ikke ut i fra det faktisk ikke gis rom for det i noen av de nevnte bærebjelker for min tro. Men for meg er problemet langt større, for mens vi som kristne henger oss så lett opp i homofili og homofilt samliv så er mitt dilemma at syndsbegrepet er så mye 21. jan 2006 Og hvilken betydning kan etisk og moralsk innsikt ut fra andre kilder enn Skriften ha for gjennomtenkning av kirkens lære og forkynnelse i et spørsmål som homofilt samliv? (…)Skriften er den øverste norm og rettesnor for vår kirkes lære. Skriften har autoritet i seg selv. Det er i den vi finner vitnesbyrdet om 

2. okt 2007 Med knappest mulig flertall går Bispemøtet inn for at homofilt samlevende kan tilsettes i kirkelige stillinger. Det må kallast eit fundamentalt brot med bibelsk og luthersk kristendomsforståing når den homofililiberale sida i Lærenemnda seier at dei bibelske tekstane seier nei til homofilt samliv, men dei meiner at det ikkje er forpliktande. Slik haldning er milevis frå Martin Luther som overfor pavekyrkja stod opp med tydeleg tale.Den vanskelige samtalen ligger foran oss | morgenbladet.no sweden dating free site 25. apr 2016 Likevel har jeg aldri tenkt at mitt syn på homofilt samliv gjør at jeg ikke tar Bibelens ord på alvor. Det er heller alvoret jeg møter Bibelen med som er en av hovedårsakene til at jeg står for at homofile kan leve i et kristent likekjønnet samliv. At kirkene kommer frem til ulike svar i dette spørsmålet, handler delvis  filippinske jenter i norge Hålogaland lagmannsrett skal ikke ta stilling til om homofilt samliv er vranglære i forhold til Bibelen og den kristne lære. Det understreket regjeringsadvokat Tolle Stabell da lagmannsretten mandag åpnet ankebehandlingen i oppsigelsessaken mot de to finnmarksprestene Olav Berg Lyngmo og Arne Thorsen.

20. jan 2006 Tunsberg-biskop Laila Riksaasen Dahl, var én av to biskoper som endret sitt syn på homofili i forbindelse med at Den norske kirkes lærenemnd la fram sitt sluttdokument i homofilispørsmålet. (Arkivfoto ØP) 1993 : Bispemøtet vedtar å sette i gang et utgreiingsarbeid om homofile i kirken med det siktepunkt å føre videre den godkjenninga av homofiles menneskeverd som Bispemøtet gav uttrykk for i 1977, og å klargjøre hvilken holdning kirken ut fra sin forpliktelse på Bibelen kan og bør innta i forhold til homofilt samliv.9. mar 2015 Kyrkja trur ikkje at menneskeverdet er avhengig av hudfarge, kjønn eller legning. Som dei fleste har fått med seg, er det (minst) to syn innanfor kyrkja i denne saka. Somme synes homofilt samliv er like akseptabelt som heterofilt samliv. Andre synest det er meir problematisk. For menneske som ikkje kjenner  be2 profil löschen 2. sep 2015 Med det Fedrene sier om at ingenting holder livet samlet som kjærligheten mellom mann og kvinne tatt i betraktning, er samliv mellom to personer av samme kjønn ikke godtatt innenfor vår Ortodokse Kirke, som bevarer usmittet den evangeliske sannhetens fylde. Det er uforenelig med Guds bud og står i  beste dating app i norge wikipedia Bilde: Illustrasjonsbilde på homofilt samboerskap. Fiktive navn.Dette hjertesukket har vel noen hver av oss fornemmet, både hos seg selv og andre. Samtidig merker jeg at det ganske enkelt ikke holder å si at evangeliet om Jesus er sentrum i kristentroen - og samtidig å se glatt bort fra det Jesus faktisk sa om samlivsspørsmål. Men sa han noe om homofilt samliv? Nei, ikke direkte.

Historisk homofili | Kondomeriet 22. feb 2010 Innledning. Det foreligger ingen større undersøkelser om utbredelsen av homofili i Norge. I seksualvaneundersøkelser utført av Folkehelseinstituttet svarte 3,6 % i 1987 og 10,7% i 2002 av mennene at de har hatt seksuell samvær med partner av samme kjønn. Homofilt samliv mellom menn ble straffbart i det sies at én av ti nordmenn er homofildet sies at én av ti nordmenn er homofil / et homofilt samlivet homofilt samliv. : det sies at én av ti nordmenn er homofildet sies at én av ti nordmenn er homofil / et homofilt samlivet homofilt samliv. // som substantiv : homofil person. kjempe for de homofiles rettigheterkjempe for de  dating tips hindi me 16. mar 2008 Et menneskets seksuelle legning blir grunnlagt svært tidlig. Det er ikke noe en bestemmer underveis, men det er noe man oppdager underveis. Mellom fem og ti prosent av den norske befolkningen antas å ha en homofil legning. Å ha en homofil legning vil si at man blir tiltrukket av mennesker med samme  kjærligheten er størst av alt Jeg har gjennomført en landsomfattende spørreundersøkelse som viser at frikirkepastorene ønsker at kirken skal være kirke og at de ikke skal påvirkes av de til en hver tid moteriktige meningene i teologiske og etiske spørsmål, sier pastor i Lyngdal Misjonsmenighet, Sten Sørensen, til nettstedet Taler Bibelen klart om homofilt samliv? Hovedsaken i denne boken er konkrete menneskers historie – men- nesker jeg på ulike måter er blitt kjent med de siste årene. De har ulike fortellinger om hvordan de har møtt homofile følelser, og hvordan de lever med den overbevisningen at homofilt samliv eri strid med Guds vilje.

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer. Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 18.03.1993 Innst. O. nr. 70 (1992-93)  Normativ jødedom, det vil si ortodoks jødedom, som den jødiske menigheten i Oslo formelt bekjenner seg til, mener at seksuelt samliv er noe som skal holdes innenfor rammen av ekteskapet. Seksuelt samliv før Homofili blir i Torah beskrevet som et forbudt seksuelt forhold, og er derfor ikke tillatt i følge jødisk religiøs lov.26. feb 2004 Det sier KrF-leder Dagfinn Høybråten til Dagsavisen. I dette intervjuet snakker han for første gang offentlig om sitt syn på homofili. Høybråten har ved gjentatte anledninger unnlatt å svare på spørsmål om partnerskapsloven og hans syn på homofilt samliv. Onsdag skrev Dagsavisen at han er den eneste  gjennomsiktig larve 10. jan 2017 Et flertall på fem av de åtte medlemmene argumenterte for at kirken burde akseptere homofilt samliv, også blant sine ansatte. På Bispemøtets vårmøte i april 1995 foreslo biskop Ola Steinholt å utsette behandlingen av homofiliutvalgets utredning til høstmøtet samme år. Forslaget ble forkastet med 6 mot 5  tips til date hjemme 18. apr 2012 I andre akt av debatten gikk Gaute Brækken i samtale med tidligere MF-professor, og homofil som har valgt å leve alene, Bjørn Helge Sandvei. Dialogen foregikk på bakgrunn av egne erfaringer, og tanker man har gjort seg om Bibel og homofilt samliv. Gaute Brækken peker først og fremst på viktigheten av Heilomvendinga på Menighetsfakultet – Sarepta

15. apr 2009 Det skriver politisk nestleder i partiet, Morten Selven, på partiets hjemmesider. Selven mener samfunnet ikke er klar over hvilke konsekvenser homofilt ekteskap kan få på det praktiske området. - Kristent Samlingsparti vil samarbeide med Fremskrittspartiet og Høyre for å få tilbake den opprinnelige  Imidlertid finnes det også teologer som ikke regner homofilt samliv som synd, og som argumenterer for at homofilt samliv lar seg forsvare med kristen tro og verdier. Også flere andre religioner inntar en negativ stilling til homofili og homofil praksis. Den norske ekteskapsloven som trådte i kraft i 2009 likestiller homofile og 7. mai 2007 Det er nødvendig at kirken stadig overprøver tradisjonelle oppfatninger i samlivsetikken, for å vurdere om de i dag uttrykker en sakssvarende forståelse av Guds vilje med menneskelivet. Nå har Lærenemnda som kjent delt seg på midten når det gjelder synet på homofilt samliv i dag. Når så Kirkemøtet skal  norske menn i hus og hytte god morgen norge Hva sier Bibelen om homofili? | Bibelske spørsmål - JW.org gay dating wales Hei. Jeg er en gutt på 19 som har funnet kjærligheten hos en gutt på min egen alder. Vi har et veldig godt forhold sammen, og er åpne om alt. Vi valgte -Klarer ikke respektere kjærestens syn på homofili - Samliv og

I den ene undersøkelsen ville forskerne finne ut hvor godt partene i et homofilt samliv kommuniser. 30 par med homoseksuelle menn og 30 lesbiske par ble sammenlignet med 90 gifte og ugifte heterofile par. Alle forholdene var godt etablerte. I tillegg inviterte forskerne også heterofile, nyetablerte par med i undersøkelsen. Spørsmålet om homofilt samliv er en menneskerettighet, kan besvares juridisk. For menneskerettighetene er fastlagt gjennom internasjonale konvensjoner. Menneskerettighetene beskytter ekteskapet og familien. I FNs Erklæring om de Universelle Menneskerettighetene av 1948 er definisjonen av familien utvetydig, skriver 3. jul 2017 I Verdipartiet mener vi at den verdi som består i et forpliktende samliv mellom en mann og en kvinne er Guds gode ordning. Stavanger Aftenblad har som hovedoppslag på førstesida 19. juni at en prest i Sandnes har endret syn på homofilt samliv og kirkelig vigsel av samkjønnede. Er dette en veldig  dating video Hva slags begrunnelse kan vi gi i kristen etikk for det standpunkt vi inntar i forhold til vurderingen av homofilt samliv? Det har vært det sentrale spørsmål for meg i forbindelse med de siste årenes homofilidebatt. Det er minst tre grunner til at dette spørsmålet har opptatt meg: for det første har den måten saken har vært  janne formoe ektemann De som rangerer homofilt samliv foran jordens undergang, tredje verdenskrig og smelting på polene, de er på bærtur. (Karsten Isachsen)Aust-Agder Blad - Hvordan kan jeg som kvinnelig prest si nei til å vie

Homofilt samliv ikke kirkesplittende, skriver biskop Halvor Nordhaug. 3. nov 2008 2. Litt historikk: • 1985: Sosialkomiteen ba Regjeringen utrede homofilt samliv, Hustandsfellesskapsutvalget ble nedsatt. • 1987: Utvalget leverte sin innstilling, ba om at en så særlig på lovregulering av homofilt samliv. • 1989: Regjeringen foreslår lovregulering av homofilt samliv som et mulig svar på hiv-.23. apr 2009 En bibelfortelling som brukes som argument mot homofilt samliv, handler om voldtekt og overgrep, ikke om kjærlighetsforhold mellom to menn. Det sier teologiprofessor Halvor Moxnes. gjennomsiktig cardigan Organisasjons- og personalhåndbok / Veiledninger / Etiske utfordringer – Homofilt samliv. 9.7 Etiske utfordringer – Homofilt samliv. Vedtatt av synodestyret (sak 105/1999-2002). Synodestyret har i samarbeid med lærerrådet ved Den Evangelisk Lutherske Frikirkes studiesenter arbeidet med denne saken med bakgrunn i  turistforeningen sjekking Brobyggersamtale om homofilt samliv. Lørdag 30. april kl.11:00-15:00. Første Metodistkirken, Fyllingsdalen. Fyllingsdalen, BergenÅpne kart. kart. Metodistkirken i Norge gjennomfører samtaler på både nasjonalt og internasjonalt plan. Vi inviterer til å følge streamingen fra Centralkirken i Oslo i Første kirke samtidig.Forferdelig å straffe homofilt samliv”. Av Jørgen Høgetveit, i tar- - 26.03.14. Det er redaktøren av Utsyn som i en stor og velutstyrt artikkel bruker dette sitatet til overskrift. Det er straffereaksjonen i Uganda som er på tapetet. Under står nok en artikkel som heter ”- Må skille mellom etikk og jus” av Hjalmar 

Homofilt samliv - kirkens viktigste sak? - Saksynt

27. aug 2009 Homobevegelsen må respektere at homofile ikke lever i homofilt samliv, mener forfatter Espen Ottosen. 3. apr 2016 Kirkens syn på homofilt samliv har de siste 18 årene endret seg dramatisk. I 1997 forelå en viktig utredning med tittel: Kirkens enhet og troens fundamenter. Bak denne stod de tre biskopene Halvor Bergan, Odd Bondevik og Sigurd Osberg. Hele utvalget stod sammen om konklusjonen: Å sidestille heterofilt Nordahl, Kristine. Uten endring i troen ville kirken støttet slaveriet, avvist demokratiet, forsvart dødsstraff, kritisert menneskerettigheter, nektet kvinner fremtredende posisjoner – og vært klart negativ til homofilt samliv. I spenningen mellom det faste og uforanderlige er kirken akkurat nå i en endringsprosess i synet på homofilt  kontakt no found library 5. okt 2015 Artikkelen er også publisert på , med påfølgende svar fra Human-Etisk Forbund. Halve Norge: Lik rett til kjærlighet er ikke er viktig meldte NRK på fredag, med utgangspunkt i en undersøkelse utført av YouGov for Human-Etisk Forbund. Kun halvparten av nordmenn synes det er viktig at man  finne kjæreste på nett regler Hva visste Paulus om homofili? 13. Synet på sølibat (singelliv) i Bibelen og i kirkens tradisjon. 7. En balansert Paulus 14. Situasjonen i dag + div. TILLEGG. «Er du for eller imot kirkelig vi gsel for homofile?» «Jeg er imot.» «Men er ikke du homo?» «Men jeg trodde alle homofile var for homofilt samliv.» «Nei, jeg mener at Intellektuell frihet er frihet til å mene og uttrykke mot 'the establishment'.. Tag: homofilt samliv. Kirkens holdning til samkjønnet ekteskap del I · n-erland-lund--ekteskap-i-kirkelig-sammenheng/. Kontakt. Asbjørn Erland Lund Kroksteinaasen 31. Lillesand 4790. © 2014 Alle 

25. jan 2013 Kaltham Alexander Lie har skrevet et leserinnlegg i Klassekampen om «Homofile muslimer». Han står frem som homofil og muslim, og prøver å legitimere homofilt samliv. Islam er helt tydelig på at homofilt samliv ikke er tillatt, og spørsmål må stilles til Kaltham om hvorfor han søker slik type oppmerksomhet  Homofilt ekteskap – et ideologisk eksperiment? – Document15. jul 2011 Hun spurte meg om mitt syn på homofilt samliv. Hun sa før jeg rakk å svare at hun ikke ville stille til valg i menighetsrådet dersom jeg ikke støttet slikt samliv. Jeg svarte ærlig og høflig på det hun spurte om, og jeg er litt forundret over hvordan saken framstilles nå, sier Gundersen, sogneprest i Efteløt, Komnes  kristen kassinger date of birth 26. nov 2016 Som vanlig kommer det en debatt om homofili og Frelsesarmeen i forbindelse med julen. Det er noen politikere som ikke vil stå vakt ved julegryten som en protest mot Frelsesarmeen. Personlig synes jeg denne type protester bommer på målet, men det er vel vanskelig å endre dem som velger en slik måte  experiment with a bifilar suspension 22. jun 2016 Men likevel må det absolutt fremdeles være lov å mene at religionen min sier at homofilt samliv og andre ting er feil, sier Basim Ghozlan, leder for Det islamske forbundet og tidligere styremedlem i Islamsk råd Norge. Ghozlan mener det i utgangspunktet er feil å si at angrepet i Orlando hadde med noe med 30. mai 2011 Det var ganske forutsigbart at dekanus ved Teologisk Fakultet i Oslo, Trygve Wyller, er glad for en større åpning for homofilt samliv på MF – som Vårt Land melder i dag. Wyller forventer også (eller håper, vil jeg tro) at MF skal gjøre et formelt vedtak om at de åpner for homofilt samliv. Men her er jeg ganske 

19. jun 2016 Tips meg. - Vi fremholder altså at homofilt samliv er galt. Ved inngangen til homofestivalen Oslo Pride som startet fredag og varer fram til 26. juni har Nettavisen spurt ulike trossamfunn om deres holdning til homofili. Bakgrunnen for spørsmålene er forrige helgs massedrap inne på en nattklubb for homofile i  20. sep 2013 ekteskapslov. Dette har ført til at Den norske kirke og frikirkene har gått inn i et mer aktivt arbeid med samlivsetikken, kanskje særlig med henblikk på spørsmålet om homofilt samliv. Kirkens lærenemnd utarbeidet i 2006 en innstilling om "Skriftforståelse og skriftbruk med særlig henblikk på homofilisaken.9. jun 1982 Maskinskrevet manus til foredrag avholdt ved AHF 9. juni 1982. datingsider russland 3. feb 2006 Det kommer en del spørsmål i etterkant av Lærenemndas uttalelse om homofilt samliv. Dersom noen skulle være i tvil om min oppfatning i spørsmålet, gjengis her hva jeg og mine meningsfeller har uttalt i to av særuttalelsene: sjekk strømpriser Avisa Nordland - I dette bispedømmerådet stemte alle for homofilt Du kan jo lese mer om du vil evt. på: og: + Når det gjelder andre land er det veldig mange forskjellige praksiser og holdninger. Du må nesten forsøke å søke litt på nett over de ulike landene som kan være interessante for deg.

14. mar 2008 Etter vår skriftforståelse er det ikke teologisk grunnlag for å anerkjenne homofilt samliv. Vi vurderer det slik at en kirke som framholder at Skriften er øverste norm for kristen lære og kristent liv, er forpliktet på dette grunnlaget. Derfor kan vi ikke støtte tanken om å innføre en liturgisk ordning for inngåelse og  Dette handler ikke mest om homofili. Samlivsutvalget behandler samliv og det sjette bud ganske generelt. Klassisk kristen etikk om samliv kan oppsummeres i en setning: «Det seksuelle samliv hører til i det livslange ekteskapet mellom mann og kvinne». Ut i fra en slik forståelse er både samboerskap, sex før ekteskapet, 21. jan 2015 Skulle personlig ønske en sterkere fordømmelse av synden, samtidig som den som lever i synd skal forstå at han/hun er elsket og alltid velkommen i menigheten, og dersom han/hun vender om kan de ta del i troens fellesskap. En homofil som har vendt om og ikke lever i et homofilt samliv trenger ikke kalle  norske jenter instagram Det kommer fram at av nemndas 20 medlemmer sier halvparten ja til homofilt samliv, mens 10 er avvisende til det. Ifølge uttalelsen er begrepene skriftforståelse og skriftbruk viktige. Med ”skriftforståelse” mener nemnda ”en helhetsforståelse av Skriften som inkluderer tolkningsprosessen”. Med ”skriftbruk” siktes det til ”den  dating podcast 8. feb 2013 Hafstad undrer seg likevel over hvordan spørsmål om homofili fortsatt diskuteres. - Jeg synes det er rart at det fortsatt finnes en så innett motstand mot homofilt samliv blant mange i kirken. Han mener kirken må godta at ekteskapet, som det meste annet i samfunnet, er en institusjon i kontinuerlig endring.Kortreiste lesetips

15. apr 2013 Nylig skapte det overskrifter at en deltaker i TV2-serien «Farmen» ytret ønske om et forbud mot homofilt samliv i norsk lov. Ja, ikke nok med det, TV2 hevdet at samme person ønsket dødsstraff for homofile i pakt med bibelvers fra 5. Mosebok. Et gammelt avisinnlegg, som antagelig kan tolkes på ulike måter,  8. aug 2017 Stavanger Aftenblad har som hovedoppslag på førstesida 19. juni at en prest i Sandnes har endret syn på homofilt samliv og kirkelig vigsel av samkjønnede. Er dette en veldig interessant nyhet for leserne?26. jun 2014 Illustrert med blant annet brennende homoflagg og andre illustrasjonsbilder som fordømmer homofilt samliv (bildefaksimilet), har gruppen som hensikt å vise motstand mot Pride-paraden som arrangeres lørdag. Foto: Skjermdump/Facebook. – Homofili, som er en ekkel og grusom sykdom må bekjempes og  møt single jenter 18. okt 2017 Homofili kommer av de greske ordene homo, som kan bety «menneske» eller «lik, ens», og philia, som betyr «kjærlighet». Fra 1993 fikk Norge, som det annet land i verden (etter Danmark), en lovregulering av homofilt samliv (registrert partnerskap), og tilsvarende ordninger er senere innført i flere andre  youtube romantisk musik Homofilt samliv og kirkelig vigsel. Agderposten - 2016-07-30 - Meninger -. Viser til leserinnlegget 23.07, merket «Varsom mot unge homofile». Først og fremst vil jeg takke Vegard Stubhaug for hans innlegg, for det er viktig at hans stemme blir hørt. Ikke bare i debatten om kirkelig vigsel av likekjønnede, men også i alle TRONDHEIM (VG Nett) Grunnfjellet i KrF fikk gjennomslag for at partiet fortsatt skal holde homofile utenfor ekteskapet.

Homofilt samliv i historisk, bibelsk i historisk, bibelsk i historisk, bibelsk og aktuelt og aktuelt kirkelig kirkelig kirkelig perspektiv perspektiv perspektiv. Av Bjørn Helge Sandvei, førstelektor emeritus ved Det teologiske Menighetsfakultet. i@ Innhold. 1. Situasjonsbeskrivelse. 2. Misvisende påstander i  Fremfor alt 6 bibelpassasjer trekkes gjerne frem som "bevis" for at bibelguden fordømmer enhver form for homofilt samliv. Men, som denne behandlingen vil vise, er det langt fra like innlysende hva bibelen sier om homofili, som indoktrinerte kristne vil ha det til. Trolig er de altfor snare til å slenge om seg med kristne tulleord 7. nov 2017 Frå forbod mot homoseksualitet til lovregulering av homofilt samliv. Noreg gjekk på under 40 år frå å kriminalisere sex mellom menn til at ekteskap mellom to av same kjønn er blitt ei akseptert og vanleg samlivsform. free dating chat Jeg kan ikke tenke meg at det er noe galt med å leve i homofilt samliv datingside badoo 20. jun 2008 Homofilt samliv før 1970. Antropologen Hans W. Kristiansen tar for seg homofile samliv i Norge før avkriminaliseringen, i boka "Masker og motstand - Diskré homoliv i Norge 1920-1970". Utgivelsen er resultat av et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd innfor programmet Kjønnsforskning: kunnskap, 14:05 6.05.2007 Kjære biskop Kvarme! Takk for kampen for den rette tro og at homofilt samliv ikke er forenelig med Bibelen og kristendommen! Det st

97% av pastorene mener homofilt samliv er synd - Gaysir

Historie - Åpen Kirkegruppe 10. apr 2014 Homofilt samliv og kirken. Homofilt samliv har skapt strid i kirken siden biskop Sigurd Osberg foreslo spørsmålet utredet av Bispemøtet i 1992. Fram til 2007 kunne ikke homofilt samlevende ansattes i Den norske kirke. Da vedtok Kirkemøtet at dette skulle være opp til hvert enkelt ansettelsesorgan.27. jul 2015 Lærere ved Hans Nielsen Hauge videregående i Fredrikstad må ta avstand fra homofilt samliv. Likestillings- og diskrimineringsombudet reagerer. c kjæreste tester 2. okt 2007 Med knappest mulig flertall går Bispemøtet inn for at homofilt samlevende kan tilsettes i kirkelige stillinger. dating tips questions Til tross for en ganske merkbar motstand mot den nye ekteskapsloven som vil likestille heterofilt og homofilt samliv, er det en bred folkelig og politisk støtte for den nye ordningen. Dette demonstrerer at respekten for individets menneskeverd og toleransen for mangfoldet nå er etablerte verdier i den norske befolkningen.7. mai 2007 Det er nødvendig at kirken stadig overprøver tradisjonelle oppfatninger i samlivsetikken, for å vurdere om de i dag uttrykker en sakssvarende forståelse av Guds vilje med menneskelivet. Nå har Lærenemnda som kjent delt seg på midten når det gjelder synet på homofilt samliv i dag. Når så Kirkemøtet skal 

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer. Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 18.03.1993 Innst. O. nr. 70 (1992-93)  Heilomvendinga på Menighetsfakultet – SareptaOnsdag vil sogneprest Aud Sunde Smemo fortelle offentlig at hun anerkjenner homofilt samliv. — En taus kirke er ikke bra, sier hun. kristen alderson dating 9. jun 1982 Maskinskrevet manus til foredrag avholdt ved AHF 9. juni 1982. gay dating wales Hva visste Paulus om homofili? 13. Synet på sølibat (singelliv) i Bibelen og i kirkens tradisjon. 7. En balansert Paulus 14. Situasjonen i dag + div. TILLEGG. «Er du for eller imot kirkelig vi gsel for homofile?» «Jeg er imot.» «Men er ikke du homo?» «Men jeg trodde alle homofile var for homofilt samliv.» «Nei, jeg mener at 30. okt 2013 Bispemøtets flertall uttalte: Det finnes ingen læremessige hindre for full kirkelig aksept av homofilt samliv. Så sa de noe helt annet.

30. okt 2013 Bispemøtets flertall uttalte: Det finnes ingen læremessige hindre for full kirkelig aksept av homofilt samliv. Så sa de noe helt annet. Bilde: Illustrasjonsbilde på homofilt samboerskap. Fiktive navn.Taler Bibelen klart om homofilt samliv? Hovedsaken i denne boken er konkrete menneskers historie – men- nesker jeg på ulike måter er blitt kjent med de siste årene. De har ulike fortellinger om hvordan de har møtt homofile følelser, og hvordan de lever med den overbevisningen at homofilt samliv eri strid med Guds vilje. y finne kjæreste på nettet Bilde: Illustrasjonsbilde på homofilt samboerskap. Fiktive navn. dikt om fars kjærlighet Det må kallast eit fundamentalt brot med bibelsk og luthersk kristendomsforståing når den homofililiberale sida i Lærenemnda seier at dei bibelske tekstane seier nei til homofilt samliv, men dei meiner at det ikkje er forpliktande. Slik haldning er milevis frå Martin Luther som overfor pavekyrkja stod opp med tydeleg tale.7. mai 2007 Det er nødvendig at kirken stadig overprøver tradisjonelle oppfatninger i samlivsetikken, for å vurdere om de i dag uttrykker en sakssvarende forståelse av Guds vilje med menneskelivet. Nå har Lærenemnda som kjent delt seg på midten når det gjelder synet på homofilt samliv i dag. Når så Kirkemøtet skal 

Hva visste Paulus om homofili? 13. Synet på sølibat (singelliv) i Bibelen og i kirkens tradisjon. 7. En balansert Paulus 14. Situasjonen i dag + div. TILLEGG. «Er du for eller imot kirkelig vi gsel for homofile?» «Jeg er imot.» «Men er ikke du homo?» «Men jeg trodde alle homofile var for homofilt samliv.» «Nei, jeg mener at  5. okt 2015 Artikkelen er også publisert på , med påfølgende svar fra Human-Etisk Forbund. Halve Norge: Lik rett til kjærlighet er ikke er viktig meldte NRK på fredag, med utgangspunkt i en undersøkelse utført av YouGov for Human-Etisk Forbund. Kun halvparten av nordmenn synes det er viktig at man Homofilt samliv ikke kirkesplittende, skriver biskop Halvor Nordhaug. kontakt z nowoczesna 22. jun 2016 Men likevel må det absolutt fremdeles være lov å mene at religionen min sier at homofilt samliv og andre ting er feil, sier Basim Ghozlan, leder for Det islamske forbundet og tidligere styremedlem i Islamsk råd Norge. Ghozlan mener det i utgangspunktet er feil å si at angrepet i Orlando hadde med noe med  kontaktannonser aftonbladet 2. okt 2007 Med knappest mulig flertall går Bispemøtet inn for at homofilt samlevende kan tilsettes i kirkelige stillinger.3. nov 2008 2. Litt historikk: • 1985: Sosialkomiteen ba Regjeringen utrede homofilt samliv, Hustandsfellesskapsutvalget ble nedsatt. • 1987: Utvalget leverte sin innstilling, ba om at en så særlig på lovregulering av homofilt samliv. • 1989: Regjeringen foreslår lovregulering av homofilt samliv som et mulig svar på hiv-.

Bispemøtets flertall uttalte: Det finnes ingen læremessige hindre for full kirkelig aksept av homofilt samliv. Men konklusjonen sa noe helt annet. Etter bispemøtet i uke 42 var vi mange som trodde veien var ryddet for ny og inkluderende vigselsliturgi. Det var før flertallsbiskopene søkte å “finne en løsning som er mest mulig  3. apr 2016 Kirkens syn på homofilt samliv har de siste 18 årene endret seg dramatisk. I 1997 forelå en viktig utredning med tittel: Kirkens enhet og troens fundamenter. Bak denne stod de tre biskopene Halvor Bergan, Odd Bondevik og Sigurd Osberg. Hele utvalget stod sammen om konklusjonen: Å sidestille heterofilt Homofilt samliv ikke kirkesplittende, skriver biskop Halvor Nordhaug. free dating online chat site 3. feb 2006 Det kommer en del spørsmål i etterkant av Lærenemndas uttalelse om homofilt samliv. Dersom noen skulle være i tvil om min oppfatning i spørsmålet, gjengis her hva jeg og mine meningsfeller har uttalt i to av særuttalelsene: b nettkontakte 16. mar 2008 Et menneskets seksuelle legning blir grunnlagt svært tidlig. Det er ikke noe en bestemmer underveis, men det er noe man oppdager underveis. Mellom fem og ti prosent av den norske befolkningen antas å ha en homofil legning. Å ha en homofil legning vil si at man blir tiltrukket av mennesker med samme 2. sep 2015 Med det Fedrene sier om at ingenting holder livet samlet som kjærligheten mellom mann og kvinne tatt i betraktning, er samliv mellom to personer av samme kjønn ikke godtatt innenfor vår Ortodokse Kirke, som bevarer usmittet den evangeliske sannhetens fylde. Det er uforenelig med Guds bud og står i 

Dette hjertesukket har vel noen hver av oss fornemmet, både hos seg selv og andre. Samtidig merker jeg at det ganske enkelt ikke holder å si at evangeliet om Jesus er sentrum i kristentroen - og samtidig å se glatt bort fra det Jesus faktisk sa om samlivsspørsmål. Men sa han noe om homofilt samliv? Nei, ikke direkte. 3. feb 2006 Det kommer en del spørsmål i etterkant av Lærenemndas uttalelse om homofilt samliv. Dersom noen skulle være i tvil om min oppfatning i spørsmålet, gjengis her hva jeg og mine meningsfeller har uttalt i to av særuttalelsene:2. okt 2007 Med knappest mulig flertall går Bispemøtet inn for at homofilt samlevende kan tilsettes i kirkelige stillinger. cheezy linni meister Spørsmålet om homofilt samliv er en menneskerettighet, kan besvares juridisk. For menneskerettighetene er fastlagt gjennom internasjonale konvensjoner. Menneskerettighetene beskytter ekteskapet og familien. I FNs Erklæring om de Universelle Menneskerettighetene av 1948 er definisjonen av familien utvetydig, skriver  kristen chat usa Fremfor alt 6 bibelpassasjer trekkes gjerne frem som "bevis" for at bibelguden fordømmer enhver form for homofilt samliv. Men, som denne behandlingen vil vise, er det langt fra like innlysende hva bibelen sier om homofili, som indoktrinerte kristne vil ha det til. Trolig er de altfor snare til å slenge om seg med kristne tulleord 25. jan 2013 Kaltham Alexander Lie har skrevet et leserinnlegg i Klassekampen om «Homofile muslimer». Han står frem som homofil og muslim, og prøver å legitimere homofilt samliv. Islam er helt tydelig på at homofilt samliv ikke er tillatt, og spørsmål må stilles til Kaltham om hvorfor han søker slik type oppmerksomhet 

Homofilt Samliv og Seksualitet - Samliv og seksualitet

8. aug 2017 Stavanger Aftenblad har som hovedoppslag på førstesida 19. juni at en prest i Sandnes har endret syn på homofilt samliv og kirkelig vigsel av samkjønnede. Er dette en veldig interessant nyhet for leserne? 3. jul 2017 I Verdipartiet mener vi at den verdi som består i et forpliktende samliv mellom en mann og en kvinne er Guds gode ordning. Stavanger Aftenblad har som hovedoppslag på førstesida 19. juni at en prest i Sandnes har endret syn på homofilt samliv og kirkelig vigsel av samkjønnede. Er dette en veldig Fremfor alt 6 bibelpassasjer trekkes gjerne frem som "bevis" for at bibelguden fordømmer enhver form for homofilt samliv. Men, som denne behandlingen vil vise, er det langt fra like innlysende hva bibelen sier om homofili, som indoktrinerte kristne vil ha det til. Trolig er de altfor snare til å slenge om seg med kristne tulleord  free online dating sites in ukraine 21. jan 2015 Skulle personlig ønske en sterkere fordømmelse av synden, samtidig som den som lever i synd skal forstå at han/hun er elsket og alltid velkommen i menigheten, og dersom han/hun vender om kan de ta del i troens fellesskap. En homofil som har vendt om og ikke lever i et homofilt samliv trenger ikke kalle  datingsider under 18 26. jun 2014 Illustrert med blant annet brennende homoflagg og andre illustrasjonsbilder som fordømmer homofilt samliv (bildefaksimilet), har gruppen som hensikt å vise motstand mot Pride-paraden som arrangeres lørdag. Foto: Skjermdump/Facebook. – Homofili, som er en ekkel og grusom sykdom må bekjempes og Brobyggersamtale om homofilt samliv. Lørdag 30. april kl.11:00-15:00. Første Metodistkirken, Fyllingsdalen. Fyllingsdalen, BergenÅpne kart. kart. Metodistkirken i Norge gjennomfører samtaler på både nasjonalt og internasjonalt plan. Vi inviterer til å følge streamingen fra Centralkirken i Oslo i Første kirke samtidig.

Jeg kan ikke tenke meg at det er noe galt med å leve i homofilt samliv 5. okt 2015 Hvis HEFs formål med undersøkelsen bare var å undersøke «nordmenns holdninger» til homofili og homofile i samfunnet, så er det underlig at de ikke bare stilte et mer direkte spørsmål om folk var for eller mot at homofile får leve åpent. Og hvis det var med hensikt at de rettet inn spørsmålet spesifikt mot 1. sep 2009 Det er dessverre ikke lenger noen overraskelse at prester vier eller velsigner personer som vil leve i homofilt samliv. I «sommerpraten» i Moss Avis lørdag… deilig høstmat Historie - Åpen Kirkegruppe hei dating xfinity Ja, det er to syn, men det er berre det klassiske synet med avvising av homofilt samliv som har teologisk skriftstøtte. Den teologen som mest markant har gått ut med forsøk på teologisk grunngjeving for samkjønna liv og «ekteskap» er biskop Laila. Som premissleverandør har ho fått med seg dei fleste av kollegene sine og 3. feb 2006 Det kommer en del spørsmål i etterkant av Lærenemndas uttalelse om homofilt samliv. Dersom noen skulle være i tvil om min oppfatning i spørsmålet, gjengis her hva jeg og mine meningsfeller har uttalt i to av særuttalelsene:

9. mar 2015 Kyrkja trur ikkje at menneskeverdet er avhengig av hudfarge, kjønn eller legning. Som dei fleste har fått med seg, er det (minst) to syn innanfor kyrkja i denne saka. Somme synes homofilt samliv er like akseptabelt som heterofilt samliv. Andre synest det er meir problematisk. For menneske som ikkje kjenner  Nyhet. Sandnes kirkelige fellesråd har vedtatt at det ikke skal ansettes organister, kantorer, kateketer eller diakoner i kirkene i Sandnes som lever i homofilt samliv. I personalreglementet står det allerede at «Søkere som lever i homofilt samliv kan etter dette ikke bli ansatt i stillingene.», men saken var oppe til ny vurdering 18. okt 2017 Homofili kommer av de greske ordene homo, som kan bety «menneske» eller «lik, ens», og philia, som betyr «kjærlighet». Fra 1993 fikk Norge, som det annet land i verden (etter Danmark), en lovregulering av homofilt samliv (registrert partnerskap), og tilsvarende ordninger er senere innført i flere andre  forhold som påvirker vinden 2. sep 2015 Med det Fedrene sier om at ingenting holder livet samlet som kjærligheten mellom mann og kvinne tatt i betraktning, er samliv mellom to personer av samme kjønn ikke godtatt innenfor vår Ortodokse Kirke, som bevarer usmittet den evangeliske sannhetens fylde. Det er uforenelig med Guds bud og står i  andré ohanian date de naissance 26. jun 2014 Illustrert med blant annet brennende homoflagg og andre illustrasjonsbilder som fordømmer homofilt samliv (bildefaksimilet), har gruppen som hensikt å vise motstand mot Pride-paraden som arrangeres lørdag. Foto: Skjermdump/Facebook. – Homofili, som er en ekkel og grusom sykdom må bekjempes og 9. mar 2015 Kyrkja trur ikkje at menneskeverdet er avhengig av hudfarge, kjønn eller legning. Som dei fleste har fått med seg, er det (minst) to syn innanfor kyrkja i denne saka. Somme synes homofilt samliv er like akseptabelt som heterofilt samliv. Andre synest det er meir problematisk. For menneske som ikkje kjenner 

Nordahl, Kristine. Uten endring i troen ville kirken støttet slaveriet, avvist demokratiet, forsvart dødsstraff, kritisert menneskerettigheter, nektet kvinner fremtredende posisjoner – og vært klart negativ til homofilt samliv. I spenningen mellom det faste og uforanderlige er kirken akkurat nå i en endringsprosess i synet på homofilt  8. feb 2013 Hafstad undrer seg likevel over hvordan spørsmål om homofili fortsatt diskuteres. - Jeg synes det er rart at det fortsatt finnes en så innett motstand mot homofilt samliv blant mange i kirken. Han mener kirken må godta at ekteskapet, som det meste annet i samfunnet, er en institusjon i kontinuerlig endring.Forferdelig å straffe homofilt samliv”. Av Jørgen Høgetveit, i tar- - 26.03.14. Det er redaktøren av Utsyn som i en stor og velutstyrt artikkel bruker dette sitatet til overskrift. Det er straffereaksjonen i Uganda som er på tapetet. Under står nok en artikkel som heter ”- Må skille mellom etikk og jus” av Hjalmar  la ut kontaktannonse på facebook Nordahl, Kristine. Uten endring i troen ville kirken støttet slaveriet, avvist demokratiet, forsvart dødsstraff, kritisert menneskerettigheter, nektet kvinner fremtredende posisjoner – og vært klart negativ til homofilt samliv. I spenningen mellom det faste og uforanderlige er kirken akkurat nå i en endringsprosess i synet på homofilt  kontaktor rele Hva slags begrunnelse kan vi gi i kristen etikk for det standpunkt vi inntar i forhold til vurderingen av homofilt samliv? Det har vært det sentrale spørsmål for meg i forbindelse med de siste årenes homofilidebatt. Det er minst tre grunner til at dette spørsmålet har opptatt meg: for det første har den måten saken har vært Til tross for en ganske merkbar motstand mot den nye ekteskapsloven som vil likestille heterofilt og homofilt samliv, er det en bred folkelig og politisk støtte for den nye ordningen. Dette demonstrerer at respekten for individets menneskeverd og toleransen for mangfoldet nå er etablerte verdier i den norske befolkningen.

10. jan 2017 Et flertall på fem av de åtte medlemmene argumenterte for at kirken burde akseptere homofilt samliv, også blant sine ansatte. På Bispemøtets vårmøte i april 1995 foreslo biskop Ola Steinholt å utsette behandlingen av homofiliutvalgets utredning til høstmøtet samme år. Forslaget ble forkastet med 6 mot 5  9. jun 1982 Maskinskrevet manus til foredrag avholdt ved AHF 9. juni 1982.Aust-Agder Blad - Hvordan kan jeg som kvinnelig prest si nei til å vie f hva er kjærlighet for degu Homofilt samliv er ikke tillatt i islam. admin 22. mars 2013. Del artikkel: Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Google+ Email this to someone Print this page. ForrigeSigur Rós til Oslo · NesteSkeiv på lørdag  be202e 15. apr 2013 Nylig skapte det overskrifter at en deltaker i TV2-serien «Farmen» ytret ønske om et forbud mot homofilt samliv i norsk lov. Ja, ikke nok med det, TV2 hevdet at samme person ønsket dødsstraff for homofile i pakt med bibelvers fra 5. Mosebok. Et gammelt avisinnlegg, som antagelig kan tolkes på ulike måter, 

3. nov 2008 2. Litt historikk: • 1985: Sosialkomiteen ba Regjeringen utrede homofilt samliv, Hustandsfellesskapsutvalget ble nedsatt. • 1987: Utvalget leverte sin innstilling, ba om at en så særlig på lovregulering av homofilt samliv. • 1989: Regjeringen foreslår lovregulering av homofilt samliv som et mulig svar på hiv-. TRONDHEIM (VG Nett) Grunnfjellet i KrF fikk gjennomslag for at partiet fortsatt skal holde homofile utenfor ekteskapet.3. feb 2006 Det kommer en del spørsmål i etterkant av Lærenemndas uttalelse om homofilt samliv. Dersom noen skulle være i tvil om min oppfatning i spørsmålet, gjengis her hva jeg og mine meningsfeller har uttalt i to av særuttalelsene: guttetiss inni jentetiss 9. jun 1982 Maskinskrevet manus til foredrag avholdt ved AHF 9. juni 1982. jenter klara Hva sier Bibelen om homofili? | Bibelske spørsmål - JW.org3. apr 2016 Kirkens syn på homofilt samliv har de siste 18 årene endret seg dramatisk. I 1997 forelå en viktig utredning med tittel: Kirkens enhet og troens fundamenter. Bak denne stod de tre biskopene Halvor Bergan, Odd Bondevik og Sigurd Osberg. Hele utvalget stod sammen om konklusjonen: Å sidestille heterofilt 

Fra avisen Nordlys (utgitt i Tromsø) har vi sakset følgende avisinnlegg om kirkens forhold til homofilt samliv. Grunnlaget for innvendingene om homofiles adgang til ekteskapsinngåelser ligger i familiens særskilte posisjon i samfunn og Bibel, hvor mann og kvinne finner sammen i en naturlig forening som også gir mulighet  21. jan 2015 Skulle personlig ønske en sterkere fordømmelse av synden, samtidig som den som lever i synd skal forstå at han/hun er elsket og alltid velkommen i menigheten, og dersom han/hun vender om kan de ta del i troens fellesskap. En homofil som har vendt om og ikke lever i et homofilt samliv trenger ikke kalle Hei. Jeg er en gutt på 19 som har funnet kjærligheten hos en gutt på min egen alder. Vi har et veldig godt forhold sammen, og er åpne om alt. Vi valgte - o kvinne søker kvinner 21. jan 2006 Og hvilken betydning kan etisk og moralsk innsikt ut fra andre kilder enn Skriften ha for gjennomtenkning av kirkens lære og forkynnelse i et spørsmål som homofilt samliv? (…)Skriften er den øverste norm og rettesnor for vår kirkes lære. Skriften har autoritet i seg selv. Det er i den vi finner vitnesbyrdet om  norskkurs i bergen Historie - Åpen KirkegruppeNyhet. Sandnes kirkelige fellesråd har vedtatt at det ikke skal ansettes organister, kantorer, kateketer eller diakoner i kirkene i Sandnes som lever i homofilt samliv. I personalreglementet står det allerede at «Søkere som lever i homofilt samliv kan etter dette ikke bli ansatt i stillingene.», men saken var oppe til ny vurdering 

det sies at én av ti nordmenn er homofildet sies at én av ti nordmenn er homofil / et homofilt samlivet homofilt samliv. : det sies at én av ti nordmenn er homofildet sies at én av ti nordmenn er homofil / et homofilt samlivet homofilt samliv. // som substantiv : homofil person. kjempe for de homofiles rettigheterkjempe for de  10. jan 2017 Et flertall på fem av de åtte medlemmene argumenterte for at kirken burde akseptere homofilt samliv, også blant sine ansatte. På Bispemøtets vårmøte i april 1995 foreslo biskop Ola Steinholt å utsette behandlingen av homofiliutvalgets utredning til høstmøtet samme år. Forslaget ble forkastet med 6 mot 5 Homofili - Wikiwand who is kristen dating from vanderpump rules 15. apr 2013 Nylig skapte det overskrifter at en deltaker i TV2-serien «Farmen» ytret ønske om et forbud mot homofilt samliv i norsk lov. Ja, ikke nok med det, TV2 hevdet at samme person ønsket dødsstraff for homofile i pakt med bibelvers fra 5. Mosebok. Et gammelt avisinnlegg, som antagelig kan tolkes på ulike måter,  r dame søker park Du kan jo lese mer om du vil evt. på: og: + Når det gjelder andre land er det veldig mange forskjellige praksiser og holdninger. Du må nesten forsøke å søke litt på nett over de ulike landene som kan være interessante for deg.

Frå forbod mot homoseksualitet til lovregulering av homofilt samliv

Imidlertid finnes det også teologer som ikke regner homofilt samliv som synd, og som argumenterer for at homofilt samliv lar seg forsvare med kristen tro og verdier. Også flere andre religioner inntar en negativ stilling til homofili og homofil praksis. Den norske ekteskapsloven som trådte i kraft i 2009 likestiller homofile og  22. feb 2010 Innledning. Det foreligger ingen større undersøkelser om utbredelsen av homofili i Norge. I seksualvaneundersøkelser utført av Folkehelseinstituttet svarte 3,6 % i 1987 og 10,7% i 2002 av mennene at de har hatt seksuell samvær med partner av samme kjønn. Homofilt samliv mellom menn ble straffbart i Det kommer fram at av nemndas 20 medlemmer sier halvparten ja til homofilt samliv, mens 10 er avvisende til det. Ifølge uttalelsen er begrepene skriftforståelse og skriftbruk viktige. Med ”skriftforståelse” mener nemnda ”en helhetsforståelse av Skriften som inkluderer tolkningsprosessen”. Med ”skriftbruk” siktes det til ”den  p mann søker damer 7. mai 2007 Det er nødvendig at kirken stadig overprøver tradisjonelle oppfatninger i samlivsetikken, for å vurdere om de i dag uttrykker en sakssvarende forståelse av Guds vilje med menneskelivet. Nå har Lærenemnda som kjent delt seg på midten når det gjelder synet på homofilt samliv i dag. Når så Kirkemøtet skal  samboer rettigheter etter 2 år Hei. Jeg er en gutt på 19 som har funnet kjærligheten hos en gutt på min egen alder. Vi har et veldig godt forhold sammen, og er åpne om alt. Vi valgte -27. jul 2015 Lærere ved Hans Nielsen Hauge videregående i Fredrikstad må ta avstand fra homofilt samliv. Likestillings- og diskrimineringsombudet reagerer.

26. jun 2014 Illustrert med blant annet brennende homoflagg og andre illustrasjonsbilder som fordømmer homofilt samliv (bildefaksimilet), har gruppen som hensikt å vise motstand mot Pride-paraden som arrangeres lørdag. Foto: Skjermdump/Facebook. – Homofili, som er en ekkel og grusom sykdom må bekjempes og  8. aug 2017 Stavanger Aftenblad har som hovedoppslag på førstesida 19. juni at en prest i Sandnes har endret syn på homofilt samliv og kirkelig vigsel av samkjønnede. Er dette en veldig interessant nyhet for leserne? søte sjekkereplikker for jenter 8. aug 2017 Stavanger Aftenblad har som hovedoppslag på førstesida 19. juni at en prest i Sandnes har endret syn på homofilt samliv og kirkelig vigsel av samkjønnede. Er dette en veldig interessant nyhet for leserne? lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn det sies at én av ti nordmenn er homofildet sies at én av ti nordmenn er homofil / et homofilt samlivet homofilt samliv. : det sies at én av ti nordmenn er homofildet sies at én av ti nordmenn er homofil / et homofilt samlivet homofilt samliv. // som substantiv : homofil person. kjempe for de homofiles rettigheterkjempe for de 16. mar 2008 Et menneskets seksuelle legning blir grunnlagt svært tidlig. Det er ikke noe en bestemmer underveis, men det er noe man oppdager underveis. Mellom fem og ti prosent av den norske befolkningen antas å ha en homofil legning. Å ha en homofil legning vil si at man blir tiltrukket av mennesker med samme 

27. jul 2015 Lærere ved Hans Nielsen Hauge videregående i Fredrikstad må ta avstand fra homofilt samliv. Likestillings- og diskrimineringsombudet reagerer. Historie - Åpen KirkegruppeHva sier Bibelen om homofili? | Bibelske spørsmål - JW.org h&m kontakt e mail adresse Biskoper: Sett kjærlighet foran fordommer! - Rødt dating app voor vrouwen Imidlertid finnes det også teologer som ikke regner homofilt samliv som synd, og som argumenterer for at homofilt samliv lar seg forsvare med kristen tro og verdier. Også flere andre religioner inntar en negativ stilling til homofili og homofil praksis. Den norske ekteskapsloven som trådte i kraft i 2009 likestiller homofile og 19. jun 2016 Tips meg. - Vi fremholder altså at homofilt samliv er galt. Ved inngangen til homofestivalen Oslo Pride som startet fredag og varer fram til 26. juni har Nettavisen spurt ulike trossamfunn om deres holdning til homofili. Bakgrunnen for spørsmålene er forrige helgs massedrap inne på en nattklubb for homofile i 

Brobyggersamtale om homofilt samliv. Lørdag 30. april kl.11:00-15:00. Første Metodistkirken, Fyllingsdalen. Fyllingsdalen, BergenÅpne kart. kart. Metodistkirken i Norge gjennomfører samtaler på både nasjonalt og internasjonalt plan. Vi inviterer til å følge streamingen fra Centralkirken i Oslo i Første kirke samtidig. Jeg har gjennomført en landsomfattende spørreundersøkelse som viser at frikirkepastorene ønsker at kirken skal være kirke og at de ikke skal påvirkes av de til en hver tid moteriktige meningene i teologiske og etiske spørsmål, sier pastor i Lyngdal Misjonsmenighet, Sten Sørensen, til nettstedet Til tross for en ganske merkbar motstand mot den nye ekteskapsloven som vil likestille heterofilt og homofilt samliv, er det en bred folkelig og politisk støtte for den nye ordningen. Dette demonstrerer at respekten for individets menneskeverd og toleransen for mangfoldet nå er etablerte verdier i den norske befolkningen. date i norge 3. apr 2016 Kirkens syn på homofilt samliv har de siste 18 årene endret seg dramatisk. I 1997 forelå en viktig utredning med tittel: Kirkens enhet og troens fundamenter. Bak denne stod de tre biskopene Halvor Bergan, Odd Bondevik og Sigurd Osberg. Hele utvalget stod sammen om konklusjonen: Å sidestille heterofilt  sukker trondheim Det må kallast eit fundamentalt brot med bibelsk og luthersk kristendomsforståing når den homofililiberale sida i Lærenemnda seier at dei bibelske tekstane seier nei til homofilt samliv, men dei meiner at det ikkje er forpliktande. Slik haldning er milevis frå Martin Luther som overfor pavekyrkja stod opp med tydeleg tale.Jeg vil karakterisere homofilt samliv, praksis som synd. Noe annet kan jeg ikke ut i fra det faktisk ikke gis rom for det i noen av de nevnte bærebjelker for min tro. Men for meg er problemet langt større, for mens vi som kristne henger oss så lett opp i homofili og homofilt samliv så er mitt dilemma at syndsbegrepet er så mye 

De som rangerer homofilt samliv foran jordens undergang, tredje verdenskrig og smelting på polene, de er på bærtur. (Karsten Isachsen) Nyhet. Sandnes kirkelige fellesråd har vedtatt at det ikke skal ansettes organister, kantorer, kateketer eller diakoner i kirkene i Sandnes som lever i homofilt samliv. I personalreglementet står det allerede at «Søkere som lever i homofilt samliv kan etter dette ikke bli ansatt i stillingene.», men saken var oppe til ny vurdering I år 2000 gav synodestyret ut en veiledning til menighetene som heter: «Etiske utfordringer – homofilt samliv». Der står det blant annet: «Den som utøver en homoseksuell livsstil, og forsvarer dette, lever i strid med Guds Ord. Den som gjennom forkynnelse, veiledning og sjelesorg forsvarer en slik praksis, lærer i strid med  finne kjærligheten på nytt konto 30. mai 2011 Det var ganske forutsigbart at dekanus ved Teologisk Fakultet i Oslo, Trygve Wyller, er glad for en større åpning for homofilt samliv på MF – som Vårt Land melder i dag. Wyller forventer også (eller håper, vil jeg tro) at MF skal gjøre et formelt vedtak om at de åpner for homofilt samliv. Men her er jeg ganske  chat norge quiz Jeg vil karakterisere homofilt samliv, praksis som synd. Noe annet kan jeg ikke ut i fra det faktisk ikke gis rom for det i noen av de nevnte bærebjelker for min tro. Men for meg er problemet langt større, for mens vi som kristne henger oss så lett opp i homofili og homofilt samliv så er mitt dilemma at syndsbegrepet er så mye Ja, det er to syn, men det er berre det klassiske synet med avvising av homofilt samliv som har teologisk skriftstøtte. Den teologen som mest markant har gått ut med forsøk på teologisk grunngjeving for samkjønna liv og «ekteskap» er biskop Laila. Som premissleverandør har ho fått med seg dei fleste av kollegene sine og 

27. apr 2008 Når mann og kvinne i et ekteskap velger å skille seg, så begår de en like stor synd som den som velger å leve i et homofilt samliv. Om en mann og en kvinne velger å bo sammen uten å være gift, så begår de en like stor synd som den som velger å leve i et homofilt samliv. Det er derfor trist å legge merke til  Det må kallast eit fundamentalt brot med bibelsk og luthersk kristendomsforståing når den homofililiberale sida i Lærenemnda seier at dei bibelske tekstane seier nei til homofilt samliv, men dei meiner at det ikkje er forpliktande. Slik haldning er milevis frå Martin Luther som overfor pavekyrkja stod opp med tydeleg tale.15. apr 2013 Nylig skapte det overskrifter at en deltaker i TV2-serien «Farmen» ytret ønske om et forbud mot homofilt samliv i norsk lov. Ja, ikke nok med det, TV2 hevdet at samme person ønsket dødsstraff for homofile i pakt med bibelvers fra 5. Mosebok. Et gammelt avisinnlegg, som antagelig kan tolkes på ulike måter,  single side gas lift bed 8. feb 2013 Hafstad undrer seg likevel over hvordan spørsmål om homofili fortsatt diskuteres. - Jeg synes det er rart at det fortsatt finnes en så innett motstand mot homofilt samliv blant mange i kirken. Han mener kirken må godta at ekteskapet, som det meste annet i samfunnet, er en institusjon i kontinuerlig endring. søker elsker ruter TRONDHEIM (VG Nett) Grunnfjellet i KrF fikk gjennomslag for at partiet fortsatt skal holde homofile utenfor ekteskapet.15. apr 2013 Nylig skapte det overskrifter at en deltaker i TV2-serien «Farmen» ytret ønske om et forbud mot homofilt samliv i norsk lov. Ja, ikke nok med det, TV2 hevdet at samme person ønsket dødsstraff for homofile i pakt med bibelvers fra 5. Mosebok. Et gammelt avisinnlegg, som antagelig kan tolkes på ulike måter, 

Homofilt samliv og kirkelig vigsel. Agderposten - 2016-07-30 - Meninger -. Viser til leserinnlegget 23.07, merket «Varsom mot unge homofile». Først og fremst vil jeg takke Vegard Stubhaug for hans innlegg, for det er viktig at hans stemme blir hørt. Ikke bare i debatten om kirkelig vigsel av likekjønnede, men også i alle  20. jun 2008 Homofilt samliv før 1970. Antropologen Hans W. Kristiansen tar for seg homofile samliv i Norge før avkriminaliseringen, i boka "Masker og motstand - Diskré homoliv i Norge 1920-1970". Utgivelsen er resultat av et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd innfor programmet Kjønnsforskning: kunnskap, Heilomvendinga på Menighetsfakultet – Sarepta dating tips for kvinner det sies at én av ti nordmenn er homofildet sies at én av ti nordmenn er homofil / et homofilt samlivet homofilt samliv. : det sies at én av ti nordmenn er homofildet sies at én av ti nordmenn er homofil / et homofilt samlivet homofilt samliv. // som substantiv : homofil person. kjempe for de homofiles rettigheterkjempe for de  lining t Klarer ikke respektere kjærestens syn på homofili - Samliv og 20. jan 2006 Tunsberg-biskop Laila Riksaasen Dahl, var én av to biskoper som endret sitt syn på homofili i forbindelse med at Den norske kirkes lærenemnd la fram sitt sluttdokument i homofilispørsmålet. (Arkivfoto ØP)

Å vie eller ikke vie - Fagforbundet

27. apr 2008 Når mann og kvinne i et ekteskap velger å skille seg, så begår de en like stor synd som den som velger å leve i et homofilt samliv. Om en mann og en kvinne velger å bo sammen uten å være gift, så begår de en like stor synd som den som velger å leve i et homofilt samliv. Det er derfor trist å legge merke til  23. apr 2009 En bibelfortelling som brukes som argument mot homofilt samliv, handler om voldtekt og overgrep, ikke om kjærlighetsforhold mellom to menn. Det sier teologiprofessor Halvor Moxnes.Jeg vil karakterisere homofilt samliv, praksis som synd. Noe annet kan jeg ikke ut i fra det faktisk ikke gis rom for det i noen av de nevnte bærebjelker for min tro. Men for meg er problemet langt større, for mens vi som kristne henger oss så lett opp i homofili og homofilt samliv så er mitt dilemma at syndsbegrepet er så mye  dating tips don't 10. jan 2017 Et flertall på fem av de åtte medlemmene argumenterte for at kirken burde akseptere homofilt samliv, også blant sine ansatte. På Bispemøtets vårmøte i april 1995 foreslo biskop Ola Steinholt å utsette behandlingen av homofiliutvalgets utredning til høstmøtet samme år. Forslaget ble forkastet med 6 mot 5  kvinne søker mann zorg I år 2000 gav synodestyret ut en veiledning til menighetene som heter: «Etiske utfordringer – homofilt samliv». Der står det blant annet: «Den som utøver en homoseksuell livsstil, og forsvarer dette, lever i strid med Guds Ord. Den som gjennom forkynnelse, veiledning og sjelesorg forsvarer en slik praksis, lærer i strid med 10. jan 2017 Et flertall på fem av de åtte medlemmene argumenterte for at kirken burde akseptere homofilt samliv, også blant sine ansatte. På Bispemøtets vårmøte i april 1995 foreslo biskop Ola Steinholt å utsette behandlingen av homofiliutvalgets utredning til høstmøtet samme år. Forslaget ble forkastet med 6 mot 5 

Hei. Jeg er en gutt på 19 som har funnet kjærligheten hos en gutt på min egen alder. Vi har et veldig godt forhold sammen, og er åpne om alt. Vi valgte - TRONDHEIM (VG Nett) Grunnfjellet i KrF fikk gjennomslag for at partiet fortsatt skal holde homofile utenfor ekteskapet.5. okt 2015 Artikkelen er også publisert på , med påfølgende svar fra Human-Etisk Forbund. Halve Norge: Lik rett til kjærlighet er ikke er viktig meldte NRK på fredag, med utgangspunkt i en undersøkelse utført av YouGov for Human-Etisk Forbund. Kun halvparten av nordmenn synes det er viktig at man  svigerinne på dansk 9. mar 2015 Kyrkja trur ikkje at menneskeverdet er avhengig av hudfarge, kjønn eller legning. Som dei fleste har fått med seg, er det (minst) to syn innanfor kyrkja i denne saka. Somme synes homofilt samliv er like akseptabelt som heterofilt samliv. Andre synest det er meir problematisk. For menneske som ikkje kjenner  norsk quizforbund 15. jul 2011 Hun spurte meg om mitt syn på homofilt samliv. Hun sa før jeg rakk å svare at hun ikke ville stille til valg i menighetsrådet dersom jeg ikke støttet slikt samliv. Jeg svarte ærlig og høflig på det hun spurte om, og jeg er litt forundret over hvordan saken framstilles nå, sier Gundersen, sogneprest i Efteløt, Komnes Dette hjertesukket har vel noen hver av oss fornemmet, både hos seg selv og andre. Samtidig merker jeg at det ganske enkelt ikke holder å si at evangeliet om Jesus er sentrum i kristentroen - og samtidig å se glatt bort fra det Jesus faktisk sa om samlivsspørsmål. Men sa han noe om homofilt samliv? Nei, ikke direkte.

Ja, det er to syn, men det er berre det klassiske synet med avvising av homofilt samliv som har teologisk skriftstøtte. Den teologen som mest markant har gått ut med forsøk på teologisk grunngjeving for samkjønna liv og «ekteskap» er biskop Laila. Som premissleverandør har ho fått med seg dei fleste av kollegene sine og  Jeg vil karakterisere homofilt samliv, praksis som synd. Noe annet kan jeg ikke ut i fra det faktisk ikke gis rom for det i noen av de nevnte bærebjelker for min tro. Men for meg er problemet langt større, for mens vi som kristne henger oss så lett opp i homofili og homofilt samliv så er mitt dilemma at syndsbegrepet er så mye 26. nov 2016 Som vanlig kommer det en debatt om homofili og Frelsesarmeen i forbindelse med julen. Det er noen politikere som ikke vil stå vakt ved julegryten som en protest mot Frelsesarmeen. Personlig synes jeg denne type protester bommer på målet, men det er vel vanskelig å endre dem som velger en slik måte  erfaring med russiske damer 21. jan 2006 Og hvilken betydning kan etisk og moralsk innsikt ut fra andre kilder enn Skriften ha for gjennomtenkning av kirkens lære og forkynnelse i et spørsmål som homofilt samliv? (…)Skriften er den øverste norm og rettesnor for vår kirkes lære. Skriften har autoritet i seg selv. Det er i den vi finner vitnesbyrdet om  dating norge youtube 30. okt 2013 Bispemøtets flertall uttalte: Det finnes ingen læremessige hindre for full kirkelig aksept av homofilt samliv. Så sa de noe helt annet.14. mar 2008 Etter vår skriftforståelse er det ikke teologisk grunnlag for å anerkjenne homofilt samliv. Vi vurderer det slik at en kirke som framholder at Skriften er øverste norm for kristen lære og kristent liv, er forpliktet på dette grunnlaget. Derfor kan vi ikke støtte tanken om å innføre en liturgisk ordning for inngåelse og 

26. nov 2016 Som vanlig kommer det en debatt om homofili og Frelsesarmeen i forbindelse med julen. Det er noen politikere som ikke vil stå vakt ved julegryten som en protest mot Frelsesarmeen. Personlig synes jeg denne type protester bommer på målet, men det er vel vanskelig å endre dem som velger en slik måte  9. mar 2015 Kyrkja trur ikkje at menneskeverdet er avhengig av hudfarge, kjønn eller legning. Som dei fleste har fått med seg, er det (minst) to syn innanfor kyrkja i denne saka. Somme synes homofilt samliv er like akseptabelt som heterofilt samliv. Andre synest det er meir problematisk. For menneske som ikkje kjenner 28. jun 2008 Den sier egentlig bare at homofili bryter med redaktørens egen oppfatning av god moral, og derfor må hele resten av samfunnet også innrette seg etter dette. Litt trusler om evig tortur til de som ikke er enige med ham hører også med i god kristen ånd, men det gjør ikke argumentet noe mer gyldig, kanskje  sukker damer troms Klarer ikke respektere kjærestens syn på homofili - Samliv og android m release date note 3 Heilomvendinga på Menighetsfakultet – Sarepta18. apr 2012 I andre akt av debatten gikk Gaute Brækken i samtale med tidligere MF-professor, og homofil som har valgt å leve alene, Bjørn Helge Sandvei. Dialogen foregikk på bakgrunn av egne erfaringer, og tanker man har gjort seg om Bibel og homofilt samliv. Gaute Brækken peker først og fremst på viktigheten av 

7. mai 2007 Det er nødvendig at kirken stadig overprøver tradisjonelle oppfatninger i samlivsetikken, for å vurdere om de i dag uttrykker en sakssvarende forståelse av Guds vilje med menneskelivet. Nå har Lærenemnda som kjent delt seg på midten når det gjelder synet på homofilt samliv i dag. Når så Kirkemøtet skal  27. jul 2015 Lærere ved Hans Nielsen Hauge videregående i Fredrikstad må ta avstand fra homofilt samliv. Likestillings- og diskrimineringsombudet reagerer.Homofilt samliv ikke kirkesplittende, skriver biskop Halvor Nordhaug. q sukker apple id Det må kallast eit fundamentalt brot med bibelsk og luthersk kristendomsforståing når den homofililiberale sida i Lærenemnda seier at dei bibelske tekstane seier nei til homofilt samliv, men dei meiner at det ikkje er forpliktande. Slik haldning er milevis frå Martin Luther som overfor pavekyrkja stod opp med tydeleg tale. r kontaktsider på nettet 21. jan 2006 Og hvilken betydning kan etisk og moralsk innsikt ut fra andre kilder enn Skriften ha for gjennomtenkning av kirkens lære og forkynnelse i et spørsmål som homofilt samliv? (…)Skriften er den øverste norm og rettesnor for vår kirkes lære. Skriften har autoritet i seg selv. Det er i den vi finner vitnesbyrdet om Fremfor alt 6 bibelpassasjer trekkes gjerne frem som "bevis" for at bibelguden fordømmer enhver form for homofilt samliv. Men, som denne behandlingen vil vise, er det langt fra like innlysende hva bibelen sier om homofili, som indoktrinerte kristne vil ha det til. Trolig er de altfor snare til å slenge om seg med kristne tulleord 

9. mar 2015 Kyrkja trur ikkje at menneskeverdet er avhengig av hudfarge, kjønn eller legning. Som dei fleste har fått med seg, er det (minst) to syn innanfor kyrkja i denne saka. Somme synes homofilt samliv er like akseptabelt som heterofilt samliv. Andre synest det er meir problematisk. For menneske som ikkje kjenner  Historie - Åpen KirkegruppeHålogaland lagmannsrett skal ikke ta stilling til om homofilt samliv er vranglære i forhold til Bibelen og den kristne lære. Det understreket regjeringsadvokat Tolle Stabell da lagmannsretten mandag åpnet ankebehandlingen i oppsigelsessaken mot de to finnmarksprestene Olav Berg Lyngmo og Arne Thorsen. single i oslo og akershus 26. jun 2014 Illustrert med blant annet brennende homoflagg og andre illustrasjonsbilder som fordømmer homofilt samliv (bildefaksimilet), har gruppen som hensikt å vise motstand mot Pride-paraden som arrangeres lørdag. Foto: Skjermdump/Facebook. – Homofili, som er en ekkel og grusom sykdom må bekjempes og  hvordan bli forelsket i kjæresten igjen quiz 3. jul 2017 I Verdipartiet mener vi at den verdi som består i et forpliktende samliv mellom en mann og en kvinne er Guds gode ordning. Stavanger Aftenblad har som hovedoppslag på førstesida 19. juni at en prest i Sandnes har endret syn på homofilt samliv og kirkelig vigsel av samkjønnede. Er dette en veldig Heilomvendinga på Menighetsfakultet – Sarepta

Du kan jo lese mer om du vil evt. på: og: + Når det gjelder andre land er det veldig mange forskjellige praksiser og holdninger. Du må nesten forsøke å søke litt på nett over de ulike landene som kan være interessante for deg. 23. apr 2009 En bibelfortelling som brukes som argument mot homofilt samliv, handler om voldtekt og overgrep, ikke om kjærlighetsforhold mellom to menn. Det sier teologiprofessor Halvor Moxnes. iflirt 26. nov 2016 Som vanlig kommer det en debatt om homofili og Frelsesarmeen i forbindelse med julen. Det er noen politikere som ikke vil stå vakt ved julegryten som en protest mot Frelsesarmeen. Personlig synes jeg denne type protester bommer på målet, men det er vel vanskelig å endre dem som velger en slik måte  søke etter venner på facebook 26. nov 2016 Som vanlig kommer det en debatt om homofili og Frelsesarmeen i forbindelse med julen. Det er noen politikere som ikke vil stå vakt ved julegryten som en protest mot Frelsesarmeen. Personlig synes jeg denne type protester bommer på målet, men det er vel vanskelig å endre dem som velger en slik måte 1. sep 2009 Det er dessverre ikke lenger noen overraskelse at prester vier eller velsigner personer som vil leve i homofilt samliv. I «sommerpraten» i Moss Avis lørdag…

call and put option values

opteck binary options education_center